Trang chính

 
Hội Dầu Tiếng
Mục-Đích
Hi`nh Ảnh
Bài Viết
Thơ Nhạc
Liên-Lạc
Tin Tức
Linh-Tinh


Dầu Tiếng Ngày Xưa

Và Dầu Tiếng Ngày NayHi`nh Ảnh    Nguyễn Văn Hoà Thực Hiện

HỘI AÍ HỮU QUẬN DẦU TIẾNG, TỈNH BI`NH DƯƠNG, HẢI NGOẠIMời qúy đồng hương và thân hữu đến xem   Trang Hi`nh Ảnh Dầu Tiếng Ngày Xưa Và Ngày Nay   để nhi`n lại những nét thân thương đầy kỹ niệm của quê hương Dầu Tiếng ngày xưa. Đồng thời để ghé về thăm thắng cảnh Hồ Dầu Tiếng thơ mộng của ngày nay. Thêm vào đó, quí vị có thể ti`m lại những con đường yêu dấu thuở xưa. Đường lên ḷ chén, đường đi chùa Bà Lung, đường trong sân bay củ, v.v. . . vẫn bi`nh dị, vẫn mộc mạc như Dầu Tiếng của ngày nào, của trước đây gần nữa thế kỷ.  ***Nguyễn văn Hoà  Kính Mời

Lưu Y': Xin quí vị bấm vào hi`nh, sẽ nhi`n thấy hi`nh lớn ra và rỏ hơn

Các hi`nh ảnh nơi đây được thực hiện với sự sưu tầm, góp nhặt của các đồng hương Dầu Tiếng: Đào Văn Nhất, Trần Văn Minh, Trần Đi`nh Minh, và Nguyễn văn Hoà.


Dầu Tiếng Ngày Xưa
Dầu Tiếng Ngày Nay
Đường trong Ba Rắc, 1963Đường trong Ba Rắc, 2004
Đường trong Ba Rắc, 2004Đường trong Ba Rắc, 2004
Cầu Dầu Tiếng-Bến Củi, 1970Hồ Dầu Tiếng, 2003
Đường đi đến cầu DT, 1970Bờ Hồ Dầu Tiếng, 2003
Bến Củi, vừa qua cầu DT, 1970Đường đi lo` chén, 2003
Xe đo` Saigon-Trị Tâm (DT), 1970Đường Đi Chùa Bà Lung, 2003
Một chiếc xe bo`, Cảnh DT 1970Sân Bay củ, ảnh chụp 2003