Hi`nh Xưa (1960) Học Tro` Lớp ệ Thất (lớp 6) Trường Bn Cng Dầu Tiếng

Tất Nin Xun Canh T __ Hi`nh chụp ngay trước lớp học cng chỗ với trường tiểu học ịnh Thnh

Từ tri sang phải: Yến, ẹp, Thanh (San Jose), Thầy Huy, Cc (Louisiana), H (San Jose), n.  //23-4-60