Ma Thu Khng Trở Lại
Tc Giả: Phạm Trọng Cầu      Ca sĩ: nh TuyếtEm ra đi ma thu
ma thu khng trở lại
em ra đi ma thu
sương mờ giăng m u
em ra đi ma thu
ma thu khng cn nữa
đếm l a ma thu
đo sầu ngập tim ti

Ngy em đi
nghe chơi vơi no nề
qua vườn Luxembourg
sương rơi che phố mờ
buồn ny ai c mua?
từ chia ly
nghe rơi bao l vng
ngập ging nước sng Seine
mưa rơi trn phm đn
chừng no cho ti qun

Hm em ra đi ma thu
ma thu khng trở lại
l a khc người đi
sương mờ dng ln mi
em ra đi ma thu
ma l rơi ngập ngừng
đếm l a sầu ln
bao giờ cho ti qun