Bi Khng Tn Cuối Cng
Tc Giả: Vũ Thnh An    Ca sĩ: Ngọc Lan  Nhớ em nhiều nhưng chẳng ni 
Ni ra nhiều cũng vậy thi
i đớn đau đ nhiều rồi
Một lời thm cng buồn thm
Cn hứa g?

Biết bao lần em đ hứa
Hứa cho nhiều rồi lại qun
Anh biết tin ai by giờ
Ngy cn đy người cn đy
Cuộc sống no chờ

Ny em hỡi
Con đường em đi đ
Con đường em theo đ
Sẽ đưa em sang đu
Mưa bn chồng, c lm em khc, c lm em nhớ
Những khi mnh mặn nồng.

Ny em hỡi
Con đường em đi đ,
Con đường em theo đ
Đng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thin đường thi lỡ
Cho thần tin chấp cnh
Xt đau người tnh si
Suốt con đường ai du lối
Hy yu nhiều người em ti
Xin gửi em
Một lời cho, một lời thương, một lời yu
Lần cuối cng

Ny em hỡi
Con đường em đi đ
Con đường em theo đ
Sẽ đưa em sang đu
Mưa bn chồng, c lm em khc, c lm em nhớ
Những khi mnh mặn nồng.

Ny em hỡi
Con đường em đi đ,
Con đường em theo đ
Đng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thin đường thi lỡ
Cho thần tin chấp cnh
Xt đau người tnh si
Suốt con đường ai du lối
Hy yu nhiều người em ti
Xin gửi em
Một lời cho, một lời thương, một lời yu
Lần cuối cng