Buồn
Nhạc sĩ: Y-Vân   Ca Sĩ: Ngọc Lan       

  Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không c̣n rượu để say.

Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không c̣n chuyện để vui.

Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.

T́nh đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
T́nh yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.


Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không c̣n rượu để say.

Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không c̣n chuyện để vui.

Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.

T́nh đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
T́nh yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
T́nh yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
T́nh yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
T́nh yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.