Chiều Mưa Bin Giới
Tc Giả: Nguyễn Văn ng    Ca sĩ: Giao Linh
Chiều mưa bin giới anh đi về đu
Sao co`n đứng ngng nơi giang đầu
Kia rừng chiều m u rt mướt
Chờ người về vui trong gi buốt
Người về bơ vơ
Ti`nh anh theo đm my tri chiều hoang
Trăng co`n khuyết mấy hoa khng tn
Cờ về chiều tung bay phất phới
Gợi lo`ng ny thương thương nhớ nhớ
Bầu trời xanh lơ
m đm chiếc bng bn trời vầng trăng xẽ đi
Vẫn in hi`nh bng một người
Xa xi cnh chim tung trời
Một vng my nước cho lo`ng ai thương nhớ ai
Về đu anh hỡi mưa rơi chiều nay
Lưng trời nhớ sắc my pha hồng
ường rừng chiều c đơn chiếc bng
Người ti`m về trong hơi o ấm
Gợi niềm xa xăm
Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương mu o gởi ra xa trường
Lo`ng trần co`n tơ vương khanh tướng
Thi` đường trần mưa bay gi cuốn 
Co`n nhiều anh ơi

m đm chiếc bng bn trời vầng trăng xẽ đi
Vẫn in hi`nh bng một người
Xa xi cnh chim tung trời
Một vng my nước cho lo`ng ai thương nhớ ai
Về đu anh hỡi mưa rơi chiều nay
Lưng trời nhớ sắc my pha hồng
ường rừng chiều c đơn chiếc bng
Người ti`m về trong hơi o ấm
Gợi niềm xa xăm
Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương mu o gởi ra xa trường
Lo`ng trần co`n tơ vương khanh tướng
Thi` đường trần mưa bay gi cuốn 
Co`n nhiều anh ơi
Thn Tặng Cc Bạn HQ18, Nguyễn Văn Ho