Co`n Thương Rau ắng Mọc Sau H
Tc Giả: Bắc Sơn    Ca sĩ: Như Quỳnh  Nắng hạ đi my tri lang thang cho hạ buồn
trong ci đốt đồng, để ngậm ngi chim nhớ l rừng

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ ku cậu tới gần
Biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tc su, hai chị em tc bạc như nhau

Đi mắt cậu buồn thiu, phiu lưu rong chơi những ngy đầu h
ba v miếng dừa để mn sương, di nắng dầm mưa

Ai cch xa cội nguồn, ngồi một mnh
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
Chợt thm rau đắng nấu canh

Xin được lm my m bay khắp nơi giang hồ
Gh chốn qu hương xa rời người cất bước ly hương
Xin được lm gi dập du đưa điệu ca dao
Tri bể phiến sau cũng ngọt ngo một lời cho nhau

Xin sống lại tnh yu đơn sơ, rong chơi những ngy đầu h,
ba v miếng dừa để mn sương, di nắng dầm mưa

Xin nắng hạ cội nguồn một mnh ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh,
khung trời kỷ niệm, chợt thm rau đắng nấu canh ...