Đường Xưa Lối Củ
Tc Giả: Hong Thi Thơ   Ca Sĩ: Như Quỳnh
ường xưa lối củ, c bng tre bng tre che thn ngho
ường xưa lối củ, c nh trăng nh trăng soi đường đi
ường xưa lối củ, c tiếng ca tiếng ca trn sng di
ường xưa lối củ, c tiếng tiu tiếng tiu ru lo`ng ai
ường xưa lối củ, c em ti tc xanh bay mơ mng
ường chiều dịu nắng bng em đi o nu in đường trăng
ường xưa lối củ, c mẹ ti run run trong hn hong
Lo`ng gi thương nhớ, nhớ đến ti lom khom đi ti`m con
Khi ti về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hn hoan đứng đn anh về
No ngờ người em sang ngang khi xun chưa tn
Con đo` no đy đưa em ti vo xa vắng
Khi ti về nghẹn ngo trong nắng
Tưởng gặp mẹ ti rưng rưng đứng đn con về
No ngờ mẹ ti ra đi bn kia cuộc đời
Khng lời biệt ly cuối cng trước khi phn kỳ

Chạnh lo`ng thương nhớ
những pht xưa pht xưa đ qua rồi
Lạnh lng tưởng nhớ
bng dng ai in su trong lo`ng ti
ường xưa co`n đ
nắng vẫn ln vẫn trăng treo bn đồi
M hi`nh bng củ thiếu trong ti
mỗi khi nghe chiều rơi

Chạnh lo`ng thương nhớ
những pht xưa pht xưa đ qua rồi
Lạnh lng tưởng nhớ
bng dng ai in su trong lo`ng ti
ường xưa co`n đ
nắng vẫn ln vẫn trăng treo bn đồi
M hi`nh bng củ thiếu trong ti
mỗi khi nghe chiều rơi