Một Thuở Yu Đn
Tc Giả: Hong Trọng    Ca sĩ: Tịnh QuynNghe tiếng thời gian m thầm đưa
Ngẩn ngơ thương nhớ đến cung đn xưa
Một ma trăng đ vắng xa đường tơ
Heo may gi rt từng ma
i thơ mộng đu cn nữa !

Ti vẫn tha thiết yu ngy xưa
Ngy nao say đắm với cung đn mơ
Ngy nao hai đứa dưới trăng ma thu
Hm nao ht khc tạ từ
Hm nay sầu lắng tm tư

Một ma thu xưa, dưới vầng trăng
Hai đứa đ hơn một lần mơ
No ngờ duyn tơ đ chm trong thương nhớ
Đ tri vo xa xưa

Ai biết thương nhớ bao giờ ngui
Lạnh lng trong cnh l kh nhẹ rơi
Tm dư m cũ nhớ nhau m thi
Đm đm di bng một người
Ti đi tm thuở xa xi

Nghe tiếng thời gian m thầm đưa
Ngẩn ngơ thương nhớ đến cung đn xưa
Một ma trăng đ vắng xa đường tơ
Heo may gi rt từng ma
i thơ mộng đu cn nữa !

Ti vẫn tha thiết yu ngy xưa
Ngy nao say đắm với cung đn mơ
Ngy nao hai đứa dưới trăng ma thu
Hm nao ht khc tạ từ
Hm nay sầu lắng tm tư

Một ma thu xưa, dưới vầng trăng
Hai đứa đ hơn một lần mơ
No ngờ duyn tơ đ chm trong thương nhớ
Đ tri vo xa xưa

Ai biết thương nhớ bao giờ ngui
Lạnh lng trong cnh l kh nhẹ rơi
Tm dư m cũ nhớ nhau m thi
Đm đm di bng một người
Ti đi tm thuở xa xi

Tm dư m cũ nhớ nhau m thi
Đm đm di bng một người
Ti đi tm thuở xa xi