Nhạc phẩm Mưa Bên Kia Sông của tác giả Nguyễn Thiện Lư
với giọng hát Thu Phương

Gởi em hay gởi anh để tâm tư ta ti`m gặp nhau khi bên ngoài mưa rơi