T o Tm
Tc giả: Hong Nguyn   Ca Sĩ: Thy DươngT o Tm
Tc giả: Hong Nguyn

Một chiều lang thang bn ging Hương giang
Ti gặp một t o tm
Nhẹ thấp thong trong nắng vương
Mu o tm sao luyến thương
Mu o tm sao vấn vương

Rồi về đm đm mơ mu o ấy
Mu o tm hm no
Dường quyến luyến ban đầu
Chập chờn tm tư mu o thong chim bao

Mơ một t o, một t o qua đường
Như mong một lời ni, một lời ni yu thương
Mặc thời gian du đi cnh biếc
Mặc ging sng dịu hiền luyến tiếc
M chiều thu buồn như gối chiếc
Ti mơ..mu o
Ước mong sao o mu khp kn tim nhau

Để rồi chiều chiều ti đi bn ging Hương giang
Mong tm lại t o ấy
Mu o tm nay thấy đu
Người o tm nay thấy đu
Ging nước vẫn tri cuốn mau
Rồi chợt nghe tin qua lời gi nhắn
Người o tm qua cầu
T o tm phai mu
Để ging Hương giang hờ hững cũng nao nao

Mơ một t o, một t o qua đường
Như mong một lời ni, một lời ni yu thương
Mặc thời gian du đi cnh biếc
Mặc ging sng dịu hiền luyến tiếc
M chiều thu buồn như gối chiếc
Ti mơ..mu o
Ước mong sao o mu khp kn tim nhau

Để rồi chiều chiều ti đi bn ging Hương giang
Mong tm lại t o ấy
Mu o tm nay thấy đu
Người o tm nay thấy đu
Ging nước vẫn tri cuốn mau
Rồi chợt nghe tin qua lời gi nhắn
Người o tm qua cầu
T o tm phai mu
Để ging Hương giang hờ hững cũng nao naoNhạc Phẩm T o Tm của Hong Nguyn với giọng ca Thy Dương
ACE thực hiện


Copyright © 2005 HOIDAUTIENG.COM All rights reserved.