Đây là con đường chính trong khu Ba Rắc vào năm 1963.
Hi`nh được chụp từ phía đường chợ nhi`n về phía dốc đi  đến Ḷ Chén.
Trong hi`nh là 3 thanh niên trẻ trung của Dầu Tiếng đang vui vẽ viếng thăm bạn bè vào dịp Tết,
đó là: Phước, Nhị (trên xe đạp) và Hoà.