Một cảnh gần Sn Bay Dầu Tiếng vo ma h năm 1962.  Trong hi`nh pha trước l Ha, Phước, pha sau l Danh, khng nhớ tn, v Năm Hạnh.