HDT-Trước Tân Niên

Chúng tôi thành thật cám ơn anh chị Tuấn Cường & Lan Hương đă nồng nhiệt đón tiếp bạn bè, đồng hương từ xa đến.  Và đă tổ chức một buổi cơm tối thân mật tại nhà để các đồng hương từ xa đến có dịp gặp gở lại bạn bè, hàn huyên, nhắc nhớ lại những chuyện ngày xưa khi co`n sống thân mật trong quận lỵ nhỏ bé Dầu Tiếng bên quê nhà.  Thành thật cám ơn anh chị Hương Cường.  NguyễnVănHoà


Kỹ niệm bữa cơm tối thân mật tại nhà anh chị Hoàng Tuấn Cường hôm trước ngày tân niên của Hội Dầu Tiếng

Các anh Hi, Quyn, và Tun Cưng (gia ch)

Các anh Minh, Hoanh, cô Cúc, & Minh Hnh

Anh Minh, các ch Hà, Cúc, & Minh Hnh

Các anh Hoà, Nhơn, Hi, Ty'

Các anh Quyn, Ty', anh ch Hà Cưng, và phía sau là gia ch Hoàng Tun Cưng