HDT - Trước Tn Nin

Chng ti thnh thật cm ơn anh chị Trương Cường v Kim H đ nhiệt tm khoản đi bạn b đến từ xa một buổi điểm tm thn mật, thật vui vẽ thoi mi, tại tiệm "iểm Sấm" nổi tiếng của thnh phố "Thung Lũng Hoa Vng"


ồng Hương từ cc nơi gặp nhau trong bữa điểm tm

Ho, Hnh,Cc, Hoanh, Nht, HTCưng, LHương, Nhơn, TrCưng, Kim H, Oanh&Thế

Trương Cưng, Thế, Nhơn, Ho, Minh Hnh, & Oanh vui v chuyn tro` trong qun c ph

TrươngCưng, Thế, Nht, Ho, etc... Duy Nht va đp xung phi trưng đ gp đng đ bn b.

Minh Hnh, Kim Oanh, Kim H, Kim Cc, Lan Hương, Tun Cưng thn mt hn huyn.

Trương Cưng, Kim h, Kim Cc, Hoanh, Nhơn, Ho trong Mall "Grand Century"

Quanh bn tro`n đim tm cn c s hin din ca Lan Hương, Tun Cưng, NH Hoanh, TQ Nhơn.

Cc ch Hnh, Oanh, H, Cc vui v trong tm hi`nh k nim trưc khi thưng thc cc mn đim tm

Mt hi`nh nh vui v tro` chuyn trong ba đim tm thnh son: Mh Hnh, Oanh, H, Cc, Lan Hương

Mt tm hi`nh k nim trong Mall: anh ch Cưng & H, c Cc, anh Nhơn, v chng Ho Hnh

TTK TQ Nhơn (đang thưng thc mn ăn), Trg Cưng, anh Thế, Duy Nht, Nguyn Ho

Quanh bn tro`n đim tm nhi`n phi ny c s hin din ca: Ho, Hnh, Oanh, H, Cc,

Mt tm hi`nh k nim sau ba đim tm tht vui v v thn mt gia cc bn b, đng hương Du Tiếng.